Företaget

Brivatum är ett väldigt innovativt kundservicebolag, som specialiserar sig på evenemang, upplevelser, välmående, äventyr, utbildningar samt uppträdaren. Vi är aktiva både i Finland och globalt.

Vi har även prisade evenemangsteknik- och cateringavdelningar, som tillsammans med ett flertal andra tjänster garanterar ett lyckat evenemang för kunden.

Utöver vår egen personal har vi väldigt omfattande och internationella kontakter, genom vilka vi kan uppfylla så gott som vadsomhelst - varsomhelst och närsomhelst. Detta med klass och stil, för alla budgeter!

Vi vill stå ut från mängden genom att erbjuda sådana tjänster som inte riktigt finns att få någon annanstans. När ni vill satsa på era intressenter, men redan prövat på och upplevt alla traditionella knep, förser vi er med en lösning!

Färdiga evenemangs- samt upplevelsevalmöjligheter har vi hundratals av, och vi skapar konstant nya. Dock så skräddarsyr vi alltid allt efter kundens behov.

Vi har en över 18 års och 1100 evenemangs erfarenhet i både Finland och globalt. Brivatum grundades på hösten 2011, men i enlighet med vår business plan gjorde vi ett grundarbete i åratal för att utveckla vårt nationella och internationella koncept till det bästa möjliga för alla våra kunder. Vår affärsverksamhet har börjat den 1.10.2015.